બનાસકાંઠા ના વિવિધ તાલુકાઓમાં માનસિક જાગૃતતા લાવવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

બનાસકાંઠા ના વિવિધ તાલુકા ખાતે પાલનપુર જનરલ હોસ્પિટલના સાયક્યાટ્રીસ્ટ ડો. કૃણાલ, સી.ડી.એમ.ઓ પ્રણામી અને માનસ સંસ્થા ના પ્રમુખ ડો.નયન સોલંકી નો સહયોગથી પાલનપુરમાં માનસિક સ્વાસ્થ્યની જાગૃતતા માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

બનાસકાંઠા

જનરલ હોસ્પિટલ પાલનપુર અને માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જન જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. બનાસકાંઠા જિલ્લાનાં જુદાં-જુદાં તાલુકા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતુ.

કાર્યક્રમના અનુસંધાનમાં માનસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લોકોમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતતા આવે તે માટેના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યા હતા. આ અંતર્ગત મનોવૈજ્ઞાનિકોની ટીમ દ્વારા લોકોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં માનસિક જાગૃતિની જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

Explore how scientific research by psychologists can inform our professional lives, family and community relationships, emotional wellness, and more.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Parmar Jaydip

Parmar Jaydip

Top Stories

Cervical Meaning in Gujarati

Cervical Meaning in Gujarati

સીવિકલ અર્થ ગુજરાતીમાં: આધુનિક જીવનશૈલીની વ્યસ્તતા સાથે, કઈ મુખ્ય સમસ્યાઓ અને રોગોનો સામે લીધે વ્યક્તિઓને પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છે. Cervical Meaning in Gujarati તેમની સાથે

National Voters Day |રાષ્ટ્રીય મતદાતાઓ દિવસના મહત્વ | મતદાનનો અર્થ

રાષ્ટ્રીય મતદાતાઓ દિવસ: ભારતમાં લોકતંત્રનો ઉદ્દીપન ભારતના સંવિધાનના પસંદગ્રહ તારીખનો ઉજવણું કરતાં, પ્રતિ વર્ષ 25 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય મતદાતાઓ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસ ભારતના