જાણવા જેવું

Showing 5 of 25 Results

વડાપ્રધાન મોદી 30 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત ને આપશે વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ | Vande Bharat Express Train Gujarat

Vande Bharat Express Train Gujarat : 30 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન મોદી આપશે ગુજરાતને વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશનેથી વડાપ્રધાન […]

રેવડી કલ્ચર વચ્ચે તમારા ઘરે બનાવો તલની રેવડી : જાણવા જેવું | તલની રેવડી

રેવડી કલ્ચર : રેવડી ગુજરાતમાં દરેક ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પ્રસાદી રૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતના પાટણ શહેરમાં […]

sovereign gold bond scheme 2022-23 : સરકાર પાસેથી સસ્તું સોનું ખરીદો માત્ર રૂ. 5147 માં | sgb gold bond

sovereign gold bond scheme 2022-23 : સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ:સરકાર પાસેથી સસ્તું સોનું ખરીદો માત્ર રૂ.5147માં : sovereign gold bond […]