જાણવા જેવું

Showing 5 of 25 Results

15 વર્ષની Anne Frank ગુગલનાં ડૂડલમાં કેમ આવી?

એની ફ્રેન્કે (Anne Frank) માત્ર 15 વર્ષની વયે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું હતું. તે “હોલોકોસ્ટ માં માર્યા ગયેલા યહૂદીઓમાંની […]