ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ રણનીતિકાર જ ગણો. આજે 19 તારીખે રાહુલ ગાંધીનો છે બર્થ ડે?