Gujarat Mantrimandal 2022

આરોગ્ય...

કૃષિ , પશુંપાલન...

શ્રમ અને રોજગાર...

ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ

ઘણાં બધાં નવા ચહેરાઓ સાથેનું આ નવું મંત્રીમંડળ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરનારા યુવાનો માટે યોગ્ય રહેશે.

ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ

જાણો કયા નેતાને કયું પદ મળ્યું ?