PSI ના ઉમેદવારો માટે ખુશખબર, PSI ના કોલલેટર કરી લો ડાઉનલોડ

IPS વિકાસ સહાયએ ટ્વિટર કરી જાણકારી આપી, 1 માર્ચથી બપોરે 12 વાગ્યાથી મેળવી શકાશે કોલલેટર રાજ્ય સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં […]