Monkey pox virus અથવા મંકી પોક્સ રોગ શું છે ?

Monkey pox virus | મંકી પોક્સ રોગ | Monkeypox | મંકીપોક્સ | Monkeypox | Monkey pox virus : મંકીપોક્સ : ડબ્લ્યુએચઓ અનુસાર, મંકીપોક્સ એ મંકીપોક્સ વાયરસના કારણે વાયરલ ઝૂનોટિક ચેપ છે. તે મોટાભાગે માનવ સંપર્કથી ફેલાય છે. ડબ્લ્યુએચઓ અનુસાર, મંકીપોક્સ રોગ એ મંકીપોક્સ વાયરસના કારણે વાયરલ ઝૂનોટિક ચેપ છે. તે મોટાભાગે માણસોનાં સંપર્કથી ફેલાય છે. … Read more

Home
Search
Video