મોહનસિંહ રાઠવા નો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ, 50 વર્ષની રાજનીતિનો અંત કે શરુઆત?

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : આદિવાસી સમાજનું નેતૃત્વ કરનારા કોંગ્રેસના કદાવર નેતા અને આદિવાસી સમાજનું નેતૃત્વ કરનારા કદાવર નેતા મોહનસિંહ […]