Chandrakant Bakshi ના પુસ્તક અમેરિકા અમેરિકા માંથી ભાગ 2 : પાસપોર્ટ અને વિઝા પછી | America America : ચંદ્રકાંત બક્ષી Part 2

America America : Chandrakant Bakshi

Chandrakant Bakshi ના પુસ્તક અમેરિકા : જવું કે ન જવું ? માંથી ભાગ 2 : પાસપોર્ટ અને વિઝા પછી America America : ચંદ્રકાંત બક્ષી Part 2 Chandrakant Bakshi : વિદેશપ્રવાસ પહેલાં બે શબ્દોથી પરિચિત થવું પડે છે : પાસપોર્ટ અને વિઝા! ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ આપણને નાગરિક તરીકેનું જે સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે એ પાસપોર્ટ છે ! વીઝા … Read more

Chandrakant Bakshi અમેરિકા : જવું કે ન જવું ? |America : To go or not to go? – ચંદ્રકાંત બક્ષી Part 1 Book – Ghanubadhu

Chandrakant Bakshi અમેરિકા : જવું કે ન જવું ? અમેરિકા : જવું કે ન જવું ? પ્રિયા કૉલેજનું છેલ્લું વર્ષ ખતમ કરીને અમેરિકા જવા માગે છે. અમેરિકા એ જ અંતિમ સ્વપ્ન છે. અમેરિકા જઈને ગમે તે કરવું પડે પણ અમેરિકા જવું જ છે. રૂપકોશા અમેરિકા જવા માગતી નથી. અમેરિકા ? એ લગભગ નફરતથી કહે છે. … Read more

Home
Search
Video