બિનસચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા 24 એપ્રિલે | જાણો શું પુછાશે

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની પરીક્ષાની તારીખ એનાઉન્સ થઇ ગઇ છે. આઇએએસ એ.કે. રાકેશે ટ્વીટરના માધ્યમથી જણાવ્યું હતું કે Bin […]