વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે અંબાજી ખાતે ‘ મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ યોજના ’નું લોંચિંગ કરશે

મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ યોજના : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસ ગૂજરાતના પ્રવાસે છે. તેઓ સુરત,ભાવનગર,અમદાવાદ અને અબાજીના કાર્યક્રમો […]