તલાટીના ફોર્મ 2432303 ભરાયા – યુવરાજસિંહ જાડેજા

ગુજરાત રાજ્યના રોજગાર વાંચ્છુકો માટે સૌથી મોટો ખુલાશો બહાર આવ્યો છે. બિનસચિવાલય ભરતી બાદ આંદોલનથી જાણીતા બનેલા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ટ્વીટ […]