જાણવા જેવું

Showing 5 of 25 Results

રેવડી કલ્ચર વચ્ચે તમારા ઘરે બનાવો તલની રેવડી : જાણવા જેવું | તલની રેવડી

રેવડી કલ્ચર : રેવડી ગુજરાતમાં દરેક ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પ્રસાદી રૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતના પાટણ શહેરમાં […]

sovereign gold bond scheme 2022-23 : સરકાર પાસેથી સસ્તું સોનું ખરીદો માત્ર રૂ. 5147 માં | sgb gold bond

sovereign gold bond scheme 2022-23 : સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ:સરકાર પાસેથી સસ્તું સોનું ખરીદો માત્ર રૂ.5147માં : sovereign gold bond […]

હવામાન રડાર | આ વીકએન્ડમાં હવામાન કેવું છે

હવામાનની આગાહી હવામાન રડાર , ભૌતિકશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોના ઉપયોગ દ્વારા હવામાનની આગાહી, વિવિધ આંકડાકીય અને પ્રયોગમૂલક તકનીકો દ્વારા પૂરક. વાતાવરણીય ઘટનાઓની […]