કોંગ્રેસના ભવિષ્ય વિશે જયરાજસિંહે આપી પ્રતિક્રિયા | ગુજરાત રાજનીતિ

ગુજરાતની રાજકીય હિલચાલની નજર સૌ પર હોય છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના જયરાજસિંહ પરમારે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના સક્રિય […]