ગુજરાત યુનિવર્સિટી સમાચાર 2023| Gujarat University Convocation 2023 | Gujarat university Degree Convocation

Gujarat university Degree Convocation

Degree Certificate Gujarat University : ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભ-2023 (gujarat university convocation) માટેનાં આવેદન ભરવાની શરૂઆત થઇ ચૂકી છે. આ વર્ષે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ડીગ્રી સર્ટીફિકેટ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશે. આ સિવાય ગુજરાત યુનિવર્સિટીનાં પાસ આઉટ વિદ્યાર્થીઓ પણ આ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરીને પોતાનું ડીગ્રી સર્ટીફિકેટ મેળવી શકે છે. અગાઉ ઓનલાઇન ફોર્મ અને … Read more

ગુજરાત યુનિવર્સિટી : ભાવી પત્રકારોએ પપેટ શો દ્વારા શીખવ્યા સજીવ ખેતીનાં પાઠ

ગુજરાત-યુનિવર્સિટી

ગુજરાત-યુનિવર્સિટી

Gujarat University Exam Postponed : ગુજરાત યુનિવર્સિટીની 22 અને 08ની પરીક્ષા વિધાનસભાની ચૂંટણી પછી લેવાશે

Gujarat University Exam Postponed : ગુજરાત યુનિવર્સિટી ની પરીક્ષા બાબતે પરીક્ષાનાં 2 દિવસ પહેલાં જ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તેની લેવાનારી તમામ પરીક્ષા રદ કરી છે. આમ તો સૌને જાણ હતી જ કે પરીક્ષાઓ રદ થશે પરંતું ગુજરાત યુનિવર્સિટીને આ નિર્ણય લેતા વાર લાગી હશે એ જોતા કહી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવી દઇએ કે ગુજરાત વિધાનસભાની … Read more

Home
Search
Video