ગુજરાતી સાહિત્ય

2 Results

ગરીબીની અમીરી – તિર્થ શાહ | મેં મોકલી વાર્તા |

ઘણું બધું વાર્તા સ્પર્ધા . આગામી સમયમાં અમે યોજવા જઇ રહ્યા છીએ ઘણું બધું વાર્તા સ્પર્ધા. શું આપ સારી વાર્તા […]

વિશ્વ કવિતા દિવસે ગુજરાતી કવિતા વિશે | પ્રથમ ગુજરાતી કવિતા

આજે વિશ્વ કવિતા દિવસ. ગુજરાતી કવિતા ની શરુઆતનું ટુંકું સ્વરુપ આપ સમક્ષ મુકીએ છીએ. અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ કવિતામાં આપ […]