ગુજરાતી જ્ઞાન

2 Results

IPC 302 મુજબ મૃત્યુદંડ કે આજીવન કેદની સજા મળે

સુરતમાં એકતરફી પ્રેમ કરનાર ફેનિલે કામરેજના પાસોદરા પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતી 21 વર્ષીય ગ્રીષ્માને તેની સોસાયટીમાં જઇને એનાં પરિવારની સામે ગ્રીષ્માને […]

જાણવા જેવું | ભારતમાં પોપટ પક્ષી જોવા મળતા નથી

જાણવા જેવું એ આપણું જાણવું જરૂરી છે એ અભિગમ છે. વૈજ્ઞાનિકોના સંશોધનો અને પક્ષીવિદ્દોને કારણે કેટકેટલા પક્ષીઓ વિશે આપણે જાણી […]