દૂધ ના ફાયદા અને દૂધ ક્યારે પીવું જોઈએ | દૂધ વિશે જાણવા જેવું

દૂધ ના ફાયદા | ભારતમાં દૂધ ઉત્પાદનને કારણે પ્રગતિ છે. પશુ પાલકોને કારણે સમગ્ર ભારતમાં અને હવે તો વિશ્વભરમાં ભારતનું દૂધ મળે છે. ભારત સરકારે પોષણયુક્ત આહાર માટે દૂધની ભલામણ કરી છે. બાળક , યુવાન, વૃદ્ધ કે પછી ગર્ભવતી સ્ત્રી પણ દૂધને કારણે સલામતી અનુભવે છે. દૂધ વિશે કેટકેટલીય વાતો થઇ શકે છે. આજે આપણે … Read more

Home
Search
Video