તલાટી કમ મંત્રીના ભરતીની ફોર્મની છેલ્લી તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી | વેબસાઈટમાં એરર, ઉમેદવારો હેરાન

રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ વિભાગોમાં ભરતીઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. સરકારી ભરતીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો […]