સમાચાર

Showing 5 of 36 Results

ફાધર્સ ડે 2022: 2022માં ફાધર્સ ડે ક્યારે છે?

ભારતમાં ફાધર્સ ડે 2022ની તારીખ: ભલે તે કડક પિતા હોય, કૂલ પપ્પા હોય અથવા ઘરે રહેતા પપ્પા હોય, આ ફાધર્સ […]

10માંની બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા પિતાએ લખ્યો પુત્રને પત્ર

પ્રિય પુત્ર,મને ખબર છે કે આજે તારી બોર્ડની પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ છે. મને એ પણ ખબર છે કે તે સારા માર્કસ […]