By ghanubadhu

Showing 5 of 107 Results

સિંધુ સંસ્કૃતિ નો પરિચય

1921 સુધી ભારતના લોકો એમ માનતા હતા કે ભારતીય ઇતિહાસની શરૂઆત વૈદિક સભ્યતાથી થાય છે. પરંતુ 1921માં સર જોન માર્શલ […]